Współpraca

Współpracuję z:
  • Centrum Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej i Terapii Schematów „Mind Works” w Krakowie. W ramach współpracy prowadzę psychoterapię indywidualną młodzieży i osób dorosłych,
  • Niepubliczną Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną „Rozwijanka” współprowadząc procesy diagnostyczne zaburzeń neurorozwojowych u dzieci i młodzieży,
  • Niepublicznym Przedszkolem Montessori „Lolek” wspierając organizację kształcenia specjalnego dzieci, prowadząc terapię psychologiczną, konsultacje dla rodziców oraz szkolenia dla kadry pedagogicznej.

Prowadzę także gabinet psychoterapeutyczny w ramach którego, poza psychoterapią, prowadzę diagnozę zaburzeń neurorozwojowych u dzieci, młodzieży i dorosłych, konsultacje dla rodziców i specjalistów. Spotkania możliwe w formie on-line lub stacjonarnie, w Centrum Psychoterapii „Mind Works”.

Posiadam doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla rodziców, specjalistów oraz warsztatów psychoedukacyjnych. Przez wiele lat prowadziłam warsztaty w ramach działalności w organizacji pozarządowej.

Wybrane tematy realizowanych szkoleń:
  • emocji i strategie autoregulacyjne,
  • lęk u dzieci w wieku przedszkolnym,
  • rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży,
  • techniki terapii behawioralnej w pracy nauczycieli i terapeutów,
  • edukacja małych dzieci w spektrum autyzmu,
  • wsparcie uczniów neuroróżnorodnych w systemie oświatowym.