Wzmocnienie

Psycholożka Aleksandra Magda

"

Osoba rozpoczynająca terapię to ktoś, kto wspina się na swoją górę tam, a terapeutka wspina się na swoją górę tutaj. Z miejsca, w którym znajduję się na swojej górze widzę różne rzeczy na Twojej górze, których Ty nie dostrzegasz, np. że istnieje jakaś alternatywna droga, którą możesz pójść albo że istnieje ryzyko zejścia lawiny.

Harris, R. Zrozumieć ACT

Prowadzę diagnozę autyzmu narzedziem ADOS-2

Diagnoza ADOS-2

Psychoterapia

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych, dzieci oraz młodzieży. Pracuję w nurcie poznawczo-behawioralnym z wykorzystaniem technik trzeciej fali. W procesie terapeutycznym kluczowa jest dla mnie relacja terapeutyczna oraz dostosowanie technik do celów i potrzeb osoby korzystającej z terapii, przy uwzględnieniu wyników badań dotyczących skuteczności proponowanych metod.

Kontakt

Diagnoza i terapia zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży

Diagnoza to forma krótkotrwałego kontaktu. Ma na celu ustalenie przyczyn lub mechanizmów powstawania i utrzymywania się trudności w rozwoju małego człowieka. Diagnoza zakłada łącznie 4-5 spotkań: z osobami dorosłymi opiekującymi się dzieckiem celem zebrania wywiadu rozwojowego oraz by podsumować proces diagnostyczny, 2 spotkania z dzieckiem oraz analizę dostarczonej dokumentacji, filmów. Czasem dodatkowo przeprowadzana jest obserwacja dziecka w środowisku rówieśniczym, np. w szkole. Na prośbę rodziców przygotowywane są także opinia i zalecenia na piśmie.

Kontakt

Diagnoza możliwości poznawczych

Diagnoza możliwości poznawczych z reguły wykonywana jest do celów orzeczniczych, jednak nie jest to konieczny warunek. Badanie, w zależności od wybranej metody oraz formy psychofizycznej osoby badanej, odbywa się podczas jednego lub kilku spotkań. Możliwe jest przygotowanie opinii pisemnej dotyczącej wyników badania oraz opis zaleceń, gdy to konieczne.

Kontakt

Szkolenia dla rodziców, specjalistów i specjalistek

Szkolenia przygotowywane są z uwagą na oczekiwania i potrzeby osób biorących w nich udział. Mają one charakter warsztatowy lub wykładowy. Forma ustalana jest na początku współpracy. Dotychczas przygotowywane szkolenia dotyczyła zaburzeń rozwojowych i neurorozwojowych, strategii pracy z dziećmi, których rozwój przebiega w sposób atypowy, profilaktyki zdrowia psychicznego, komunikacji.

Kontakt

Wsparcie rodziców, specjalistek i specjalistów

To forma krótkotrwałego kontaktu. Ma na celu ustalenie źródła doświadczanych trudności, wypracowanie strategii, które będą mogły pomóc w osiągnięciu oczekiwanego celu.

Kontakt